srfinans.dk

Wednesday, 24 April 2024

Adfærdsdesign: At forme adfærd gennem design

Adfærdsdesign: At forme adfærd gennem design

Adfærdsdesign, også kendt som “behavioral design” eller “adfærdsarkitektur,” er en disciplin, der kombinerer principperne inden for design og psykologi for at påvirke og ændre menneskelig adfærd på en positiv måde. Det handler om at skabe omgivelser, produkter eller tjenester, der guider mennesker i den ønskede retning, og det spiller en vigtig rolle i alt fra at forbedre folks sundhed og velvære til at øge produktiviteten på arbejdspladser.

Historien om adfærdsdesign

Adfærdsdesign har sine rødder i flere discipliner, herunder psykologi, arkitektur, design og økonomi. Den tidlige forskning inden for adfærdsøkonomi, udført af forskere som Daniel Kahneman og Amos Tversky, afdækkede, hvordan mennesker ofte træffer irrationelle beslutninger på grund af kognitive biaser. Denne indsigt blev senere kombineret med designprincipper for at udvikle strategier til at forbedre beslutningstagning og adfærd.

Grundlæggende principper i adfærdsdesign

  1. Nudging: Nudging er en kerneide i adfærdsdesign. Det indebærer at give subtile, positive incitamenter eller “nudges” for at guide folk mod ønsket adfærd. Et eksempel er at placere sund mad forrest i en kantine, så folk er mere tilbøjelige til at vælge det.

  2. Feedback: Mennesker har brug for feedback for at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Adfærdsdesign bruger feedbackmekanismer som grafer, notifikationer og scoreboards til at hjælpe folk med at evaluere deres adfærd og træffe bedre beslutninger.

  3. Defaults: Ved at vælge standardindstillinger kan man påvirke, hvordan mennesker handler. For eksempel, når organdonation er standardindstillingen på kørekortansøgninger, er flere tilbøjelige til at donere deres organer.

  4. Social påvirkning: Mennesker påvirkes af, hvad andre gør. Adfærdsdesign bruger social påvirkning til at motivere ønsket adfærd, som f.eks. at vise, hvor mange andre der allerede har delt et indlæg på sociale medier.

Anvendelser af adfærdsdesign:

Adfærdsdesign har en bred vifte af anvendelsesområder, herunder:

  1. Sundhedspleje: Design af sundhedsapps og -programmer, der opmuntrer til motion, sund spisning og medicinoverholdelse.Læs mere om det på https://gardeconsultants.com/discipliner/adfaerdsdesign/.

  2. Miljø: At fremme miljøvenlig adfærd som genbrug, energibesparelse og reduktion af affald.

  3. Finans: Design af beslutningsværktøjer og spareprogrammer for at hjælpe folk med at træffe bedre økonomiske valg.

  4. Uddannelse: At skabe læringsmiljøer og kurser, der forbedrer motivation og læringseffektivitet.

Share your comment :